Systemisch werk

Inzicht, opluchting, verwerking of rust…

Systemisch werk

Systemisch werk is een methode die door de Duitse therapeut Bert Hellinger ontwikkeld is. Deze methode is beter bekend onder de titel Familieopstellingen. Hellinger is, als vervolg op reeds bestaande systeemtheorieën, begonnen met het letterlijk neerzetten van een systeem (gezin, team, bedrijf) waarbij representanten leden van het systeem voorstellen. De methodiek maakt verstoorde verhoudingen binnen systemen (familie en organisaties) zichtbaar.

Familieopstellingen

Familieopstellingen laten op een simpele wijze zien en voelen wat er in jouw systeem speelt, welke plek je in je gezin of familie inneemt en hoe de onderlinge verhoudingen zijn.

Ons leven speelt zich af in een krachtenveld van systemen bv gezin, school, relatie, werk, land van herkomst, geloof, vrienden, vereniging etc waarbinnen wij ons bewegen. Bewust/onbewust bepaalt het in zekere mate wat we voelen en hoe we handelen.

Het systeem van herkomst (familie) is hierin het meest bepalend. Welke plek hebben we?

  • Ordening
  • Geven en nemen
  • Schuld en onschuld
  • Over wat ingesloten wordt of weg is
  • Systemische verstrikkingen
  • Identificatie

Deze methode wordt gebruikt om inzicht en verandering te brengen in een moeilijke situatie en vastzittende patronen bij zowel personen als organisaties. Familieopstellingen hebben de kracht om zelfs binnen een uur een transformatie van problemen in gang te zetten.

Door het doen van een familieopstelling kan dat wat vast zit en onveranderlijk lijkt (bewust of onbewust) weer in beweging komen of vervalt bepaald gedrag wat je belemmerde in je groei/ontwikkeling.

Hoe werkt het?

Opstelling in groepsverband; begeleider, vraagsteller, representanten

Er wordt een vraag ingebracht en dan wordt er gebruik gemaakt van het ‘wetende veld’ ofwel energieveld. Representanten stappen op een plek in de ruimte van een lid in het systeem. Naast representanten kunnen ook dingen ingezet worden

Systemisch werk kan leiden tot acceptatie en ook een sleutel zijn te komen tot een oplossing, zodat de energie weer kan stromen.

Wat kost een behandeling?
Maak een vrijblijvende afspraak